از مهمترین نهاد های یک جامعه مدنی، انجمن ها و نهاد های غیر دولتی هستند. انجمن نوعی مشارکت اجتماعی است و محل گردهمایی متخصصانی است که به دلیل دارا بودن تخصص، تشکل جمعی، مجوز قانونی، قدرت شبکه ای و دارا بودن شخصیت علمی و مدیریتی، قادرند در مسایلی که در ارتباط مستقیم با تخصص و رشته کاری آنان است، نظر کارشناسی دهند. انجمن های علمی به عنوان نهاد های جامعه مدنی، رابط تخصصی و پلی بین دولت و مردم محسوب می شوند و بازوهای بی طرف و در عین حال مشاورین کارآمد برای برنامه ریزان و سیاست گذاران  و پایشگر حوزه علمی و تخصصی خود هستند.

انجمن آمایش سرزمین ايران در سال 1391پس از اخذ مجوزهای لازم از معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری تأسيس شد و تحت نظارت کميسيون انجمن های علمی  ايران شروع به فعاليت کرد

آمایش سرزمین (Spatial planning) شامل تنظیم روابط و کنش های متقابل بین عوامل انسانی، اقتصادی و عوامل محیطی به منظور ایجاد سرزمینی مبتنی بر بهره گیری بهینه و پایدار از استعدادهای انسانی و محیطی می باشد. به عبارت دیگر مطلوب ترین، عادلانه ترین و پایدارترین آرایشی که به سه مولفه مهم جمعیت، سرمایه و منابع طبیعی و محیطی در یک منطقه یا سرزمین داده می شود، برنامه آمایش سرزمین اطلاق می گردد.

 

اسامی موسسین انجمن آمایش سرزمین ایران :

1ـ آقای دکترامیرمحمودزاده

2ـ آقای دکترمحمدحسین رامشت

3ـ آقای دکترسعیدپیراسته

4ـ سرکارخانم دکترمهری اذانی

5ـ آقای دکترصفرقائدرحمتی

6ـ آقای دکترناصر پورمعلم

7ـ آقای دکترحسن بیک محمدی هزاره

8ـ آقای دکترسیدمهدی هاشمی

9ـ آقای دکترعلی اکبرپوری رحیمی

10ـ آقای دکترسیدجوادهاشمی فشارکی

 

 اعضای اصلی هیات مدیره

1ـ آقای دکترامیرمحمودزاده                     رئیس هیئت مدیره

2ـ آقای دکترمحمدحسین رامشت             نایب رئیس هیئت مدیره

3ـ سرکارخانم دکترمهری اذانی                 خزانه دار

4ـ آقای دکترمسعودتقوایی                      عضو

5ـ آقای دکترامیرگندمکار                        عضو

 

اعضای علی البدل هیئت مدیره

1ـ آقای محسن نصری

2ـ آقای علی اکبرعنابستانی

 

بازرسان اصلی وعلی البدل

1ـ آقای هادی شهپر                      اصلی

2ـ آقای شهاب ثابت راسخ              علی البدل

با استناد به ماده3 اساسنامه انجمن آمایش سرزمین ایران؛ و براساس مصوبه شورای راهبردی در اوایل اردیبهشت ماه 1394با ایجاد نمایندگی انجمن آمایش سرزمین در استان  سمنان موافقت گردید. ضمناً با عنایت به مصوبه شورای راهبردی انجمن ، جناب آقای محمد رضا قادری بعنوان سرپرست نمایندگی استان منصوب گردیدند.

 

بدیهی است برنامه جامع آمایش سرزمین در چهارچوب اصول مصوب، از طریق حفاظت کاربری های پایدار اراضی، افزایش بهره وری، کارائی و بازده اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی، رفع فقر و محرومیت، برقراری تعادل و توازن در برخورداری از سطح معقول توسعه و رفاه در تمام مناطق جغرافیائی و حوضه های آبی، ایجاد و تحکیم پیوندهای اقتصادی درون و برون منطقه ای، و هماهنگ سازی تاثیرات فضائی  زمانی سیاست های بخشی، استانی، منطقه ای و ملی به گونه ای عمل می کند که بتواند اهداف چشم انداز بلند مدت توسعه کشور و مدیریت یک پارچه سرزمین را بصورت تحقق پذیر، متوازن، پایدار و عادلانه عملی سازد. 

امروزه یکی از شاخص ها و معیار های توسعه یافتگی، میزان انطباق برنامه های اجرائی هر کشور با مبانی و مطالعات جامع آمایش سرزمین می باشد. برنامه آمایش سرزمین، برنامه نرم افزاری،شالوده تمشیت وشاکله سیاستگذاری و اجرائی هرکشور می باشد تا بتوان از مزیت ها، فرصتهاواستعدادهای هر سرزمین به گونه ای استفاده کرد که محدودیتها، تهدیدها و چالشها، کمترین تاثیرگذاری و میدان مانور را داشته باشد.

 

به منظورنیل به هدف های مذکور انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهدآورد:

*انجام تحقیقات علمی وفرهنگی درسطح ملی وبین المللی با محققان ومتخصصانی که بگونه ای باعلم آمایش سرزمین سروکاردارند.

*همکاری بانهادهای اجرایی،علمی وپژوهشی درزمینه ارزیابی وبازنگری واجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امورآموزش وپژوهش درزمینه علمی موضوع فعالیت انجمن .

* ترغیب وتشویق پژوهشگران وتجلیل ازمحققان واستادان ممتاز.

*ارائه خدمات آموزشی وپژوهشی وفنی .

*برگزاری گردهمایی های علمی درسطح ملی ؛منطقه ای و بین المللی .

*انتشارکتب و نشریات علمی .(برای اعضای فعال انجمن درصورت نوشتن کتاب وپس ازتصویب شورای راهبردی بصورت رایگان چاپ انجام خواهد شد.)

ـ هریک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهدکرد (پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق وادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند).

حق عضویت متعاقباً اعلام خواهد شد .

 متقاضیان لازم است فرم عضویت مندرج در این سایت را تکمیل و اصل مدارک را نیز جهت صدور کارت عضویت به نمایندگی انجمن در سمنان بصورت حضوری تحویل  یا با پست سفارشی ارسال نمایند.در صورت تمایل به ارتباط از طریق ایمیل پیامها یا سوالات احتمالی خود را به این آدرس ایمیل فرمایید .       این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید