“آمایش سرزمین جامع ترین نگاه و رویکرد سیستمی در برنامه ریزی است که هدف آن یکپارچه سازی فضایی و تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی در گستره سرزمین است که در صورت اجرا می تواند پیامدهای مثبت گسترده ای برای سطوح مختلف فضایی در کشور رابه دنبال داشته باشد.”
بدیهی است رعایت اصول آمایش سرزمین درحوزه های مختلف ، کاهش عدم تعادل های منطقه ای ، بهره وری ازمنابع و برنامه ریزی توسعه کشور تنها با همکاری تمامی مسئولان ودست اندرکاران استانها  به عنوان بخشی از مجموعه بزرگ ملی  تحقق خواهد یافت .
درهمین راستا و بمنظور بسترسازی های لازم وحرکت همگام با محافل ومجامع علمی وملی ؛ اولین شعبه نمایندگی  انجمن آمایش سرزمین در استان سمنان با سرپرستی آقای محمدرضا قادری  از اردیبهشت ماه سال 1394 کار خود را آغاز کرد . در ظرف این مدت کوتاه و کمتر از یکسال این نمایندگی توانست با علاوه بر جذب بیش از 100 نفر از متخصصین و اساتید کشور و استان برای عضویت در انجمن ،  برگزاری کارگاه ها و نشست های علمی تخصصی در زمینه آمایش و برگزاری دو همایش ملی نقش مهمی در معرفی این انجمن در سطح کشور ایفا نماید  . به گونه ای که با عنایت به عملکرد شاخص نمایندگی انجمن آمایش سرزمین در استان سمنان وحمایتهای بی شائبه تمامی صاحبنظران؛ اساتید وعلاقه مندان به گسترش و نشرعلم وجذب متخصصان واساتید مجرب در موضوع آمایش، شورای راهبردی انجمن آمایش سرزمین ایران بادرخواست اعطای مرکزیت منطقه ای استان سمنان درکلان منطقه البرز موافقت نمود.
پس از ابلاغ این مهم ، به منظور بهره مندی از توان کارشناسان، صاحبنظران و اساتید محترم دانشگاهها و وفاق بین مناطق کشور ازجمله کلان منطقه البرز با استانهای ساحلی شمال ، با هدف توسعه فعالیت ها و اقدامات مندرج دراساسنامه آمایش در سطح منطقه ونیز ایجاد تعامل بین استانهای مربوطه ، با پیگیری  نمایندگی انجمن در سمنان ایجاد دومین شعبه این انجمن در شمال کشور برای استان گیلان پیشنهاد و مورد موافقت قرار گرفت .
با توجه به سوابق وتجارب ارزشمند جناب آقای دکترنادر زالی از اعضای فعال انجمن ،باابلاغ جناب آقای دکترمحمود زاده  نامبرده  به عنوان سرپرست انجمن آمایش سرزمین شعبه استان گیلان منصوب گردید و مقرر شد براساس تفاهمات انجام شده وجایگاه والای علمی دانشگاه گیلان به عنوان یکی از بزرگترین و با سابقه ترین  مراکز آموزش عالی در منطقه شمال کشور ، همکاری لازم برای  استقرار و راه اندازی نمایندگی انجمن آمایش سرزمین در آن دانشگاه فراهم گردد.
امید است  نتیجه این تلاش ها توام با همفکری وهمکاری مستمر منطقه ای ، زمینه ساز تحول معرفتی وعلمی مناسبی گردد تا بتوان با بهره مندی  هرچه بیشتر ومستمر ازتجارب دیگران؛ خصوصاً تجارب ارزشمند و بخش خصوصی این راه را ادامه داده و در ارتباطی تنگاتنگ با محققین و بدنه تخصصی و دانشگاههای کشور در محورها و حوزه های مربوط به آمایش سرزمین ومدیریت یکپارچه سرزمینی گام موثر برداشت.